Onderzoeken, publicaties en seminars van BrainsLab

Gecombineerd met de kennis uit het BrainsLab kan elk management, innovatie, productontwikkeling en marketing vraagstuk aangepakt worden. Het Brainslab heeft een grote databank die kennis bevat welke verkregen wordt door het continu scannen van nationale en internationale ontwikkelingen en trends. Daarnaast doe ik regelmatig unieke grootschalige onderzoeken op eigen initiatief.

Schermafbeelding 2013-11-12 om 10.43.16Masterclass: Het Nationale Hypotheekonderzoek 2020 – Helpt een nieuw financieringsregime ons uit de crisis?

In het onderzoek dat René Teuwen van BrainsLab, Ed Kassens van Whooz, Jeroen Oversteegen van de Nationale Hypotheekbond in 2020 uitgevoerd hebben, brengen we in kaart in welke mate verschillende doelgroepen last hebben van de huidige regels en in welke mate zij geholpen zijn bij een ander regime. Met de onderzoeksresultaten in de hand kunnen we gericht nadenken over aanpassingen die de hardst getroffen doelgroepen het meest kunnen steunen. Het onderzoek brengt eveneens de effecten in kaart als gevolg van de coronacrisis en of deze effecten blijvend zijn.

Nieuwsgierig naar de uitkomsten kijk dan de masterclass op: Youtube.

Wilt u alle resultaten van het onderzoek hebben? Bestel dan het rapport. U bestelt het rapport voor slechts € 995,- exclusief BTW door een e-mail te sturen naar rene@reneteuwen.nl

Schermafbeelding 2013-11-12 om 10.43.16Onderzoek: Het Nationale Zorgonderzoek

Onderzoek onder 64.000 Nederlanders. In Nederland stijgen de zorgkosten doordat de bevolking vergrijsd. De zorg voor niet zelfredzame ouderen wordt steeds minder. Zo komt de zorg meer en meer bij de familie, buren en vrienden te liggen. Hoe denkt de Nederlander dat de zorg voor niet zelfredzame ouderen in de toekomst geregeld zal worden.

Meer weten over het onderzoek? Bel ons op +31 (0) 653 15 99 02 of stuur een e-mail.

Schermafbeelding 2013-11-12 om 10.57.25Onderzoek: Hypotheekonderzoek 2012

TeuwenSchouten heeft samen met Experian en De Nationale Hypotheekbond onderzoek gedaan naar de huidige hypotheekmarkt. De resultaten zijn opvallend. Zo blijkt dat bijna 30 procent van de huizenbezitters een hypotheek heeft die hoger is dan de huidige waarde van het huis en blijken ouderen en zelfs rijkere doelgroepen een risico te vormen?

Bestel hier een exemplaar van het rapport. Prijs: € 495,- exclusief BTW.

boekjePublicatie: Kloof tussen marketing en verkoop?

Bestaat er een oorlog tussen marketing en verkoop? Maak een einde aan de kloof tussen marketing en verkoop. In de meeste organisaties zijn marketing en verkoop gescheiden functies. Dat neemt niet weg dat deze functies veel met elkaar te maken hebben. Een goede samenwerking is van groot belang,

Bestel hier een exemplaar van het boek. Prijs: € 250,00 exclusief BTW.

droppedImage

BrainsLab Masterclass: Onderwater Hypotheken

Sinds de kredietcrisis van 2008 is de woningmarkt bijna dagelijks in het nieuws. Dalende huizenprijzen, ontwikkelingen rondom hypotheekrenteaftrek en aflossingsvrije hypotheken… Wat heeft dat voor effect op consumenten? TeuwenSchouten, Experian en De Nationale Hypotheekbond hebben het onderzocht.En de uitkomsten zijn opvallend!Waar liggen de kansen in de hypotheekmarkt?

Afbeelding 14Publicatie: Critical Illness Verzekering

Het idee voor een uitkering bij bepaalde ingrijpende ziekten is al meer dan een eeuw oud. Het huidige in Groot-Brittannië `populaire’ Critical Illness is begin jaren tachtig ontstaan en gegroeid in Zuid-Afrika. Door het opvallende succes en onder invloed van onder meer de herverzekeraars heeft het product zich over de wereld verspreid.

Dit boek is helaas uitverkocht.

HypotheekmarktAmMasterclass: Hypotheekmarkt

MoneyView heeft ontdekt dat een hypotheek afsluiten via een hypotheekadviseur aanzienlijk voordeliger is dan het direct afsluiten bij een bank. Een gegeven waarmee de klant zijn of haar voordeel kan doen – maar doet de klant dat ook?

kluwer_1droppedImage_1

Schermafbeelding 2012-03-29 om 14.58.46AMmasterclass: Vergelijkingssites ‘Kans of bedreiging’

Het succes van het TeuwenSchouten seminar over vergelijkingssites was de aanleiding voor Kluwer om een AMmasterclass met ons te organiseren.  Op 21 juni 2011 hebben zo’n 75 mensen de AM Masterclass bezocht. Ook dit was een groot succes.

kluwer_1droppedImage_1

Verzekering over de toonbankOnderzoek: Verzekeringen over de toonbank

Veranderende wensen van de consument dwingen banken en verzekeraars tot nieuwe strategieën. Eén daarvan is het gebruik van alternatieve distributiekanalen. Met in het achterhoofd de buitenlandse ontwikkelingen staan financiële instellingen op het punt een nieuw tijdperk binnen te stappen. Dit boekje kent het volgende centrale thema: Welk mogelijkheden biedt de retail als distributiekanaal voor de financiële sector?

Bestel hier een exemplaar. Prijs: € 250,00 exclusief BTW.

Schermafbeelding 2013-11-07 om 17.38.35BrainsLab Masterclass: Agile Marketing

‘De consument staat centraal’  Tijdens deze Masterclass kon u alles leren over ‘agile marketing’ en dus van snelle, reactieve en flexibele marketing? Onze Masterclass op 10 november op kasteel Sterkenburg was een groot succes. De deelnemers hebben deze Masterclass met een dikke 8 beoordeeld.

load1

Schermafbeelding 2012-03-19 om 17.19.29BrainsLab Masterclass: SocialMetrics met Cor Molenaar

Op de SocialMetrics Masterclass hebben experts zoals Cor Molenaar, Tobias Walraven en Adriaan Polderman gesproken over SocialMetrics. De ruim 50 bezoekers werden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen. Ze hebben de vertaalslag gemaakt naar financiële dienstverleners, om ook deze markt op een flexibele en daarmee succesvolle wijze te kunnen benaderen. De masterclass was een succes. Niet alleen InFinance besteedt er een artikel  aan maar ook de bezoekers hebben de masterclass met 7,8 gewaardeerd.

Afbeelding 7Publicatie: Etnomarketing

De bevolking in Nederland wordt steeds diverser. Personen met een niet-Nederlandse achtergrond worden steeds belangrijker voor de economie. Hoe ga je met deze doelgroep om, hoe benader je ze, wat zijn de verschillen tussen doelgroepen. Dit boekje is een introductie voor financiële dienstverleners om een doelgroep van 2,8 miljoen inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken

Bestel hier een exemplaar van het boek.. Prijs: € 250,00 exclusief BTW

Schermafbeelding 2012-03-19 om 17.36.07Masterclass: Vergelijkingssites ‘Kans of bedreiging’

Op 23 maart 2011 heeft TeuwenSchouten het de eerste BrainsLabMasterclas ‘Vergelijkingssites… kans of bedreiging’ georganiseerd. Wat ons betreft was het een groot succes – alleen al door het feit dat de deelnamelijst met 30% overboekt was. Reden genoeg om deze BrainsLabMasterclass een aantal keren succesvol te herhalen en voor Kluwer een aanleiding om een AM Masterclass met ons te organiseren.

Afbeelding 9Publicatie: CAO’s in en buiten de polder

Door gewijzigde wetgeving bij de sociale zekerheid, CAO’s en pensioenen in de afgelopen jaren, komen verzekeraars en intermediairs steeds meer op het terrein van CAO´s en de bedrijfstakpensioenfondsen. Van oudsher het terrein van vakbonden en werkgeversorganisaties. Dit onderzoek geeft u een inzicht in de geschiedenis en toekomst van de CAO in Nederland en de verborgen kansen voor de financiële dienstverleners.

Bestel hier een exemplaar. Prijs: € 250,00 exclusief BTW.

Schermafbeelding 2012-03-22 om 11.10.17Straatinterviews: ‘De zorg nu en later’

De toekomst van de verpleging en verzorging in Nederland is onduidelijk. De consument heeft geen positief beeld over de kwaliteit van de zorg.

Maar wat wil de consument en wat verwacht hij van de zorg? Wij hebben de Nederlander gevraagd naar zijn zorgwensen en zorgbehoeften en naar zijn toekomstbeeld van de zorgverlening in Nederland. Hoe kunnen verzekeraars inspelen op die opvattingen.

Schermafbeelding 2012-03-22 om 10.50.31Visie op 2030: ‘Orwell’s gepensioneerden’

Experts zoals Kees Rijnboutt (voormailig Rijksbouwmeester), Ad de Rooy (directeur strategie Rijkswaterstaat), Mathijs van Dijk (prof. TU-Delft), Edgar Keehnen (directeur AgeWise) en Faye Cossar (bedrijfsastrologe) geven hun visie op de toekomst. TeuwenSchouten heeft deze opdracht voor Generali Verzekeringsgroep ontwikkeld en uitgevoerd.

Schermafbeelding 2012-03-29 om 13.16.33Straatinterviews: ‘Voor als ik later groot ben..’

Straatinterviews met de consument over pensioen. In deze video wordt aan de hand van interviews duidelijk gemaakt welke rol pensioen in het leven van de consument speelt. Het geeft duidelijk aan dat de consument niet goed begrijpt wat pensioen is en absoluut geen idee heeft wat er met de premies gebeurt. De video illustreert treffend de enorme ‘communication gap’ tussen financiële en hun producten enerzijds en de verwachtingen en noties van ‘de consument’ anderzijds.