Categories for Am Web

ACE stapt in thuiszorgpolis van TeuwenSchouten

Uit een onderzoek van organisatie- en adviesbureau TeuwenSchouten en verzekeraar ACE onder 64.000 consumenten komt naar voren dat 87% van de respondenten verwacht dat de vergoeding voor thuiszorg in de toekomst komt te vervallen. Meer dan de helft (54%) verwacht dan over onvoldoende financiële middelen te beschikken om dit zelf te financieren.