De Nederlandse banken blijven achter met de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening voor hun klanten. Alle aandacht gaat uit naar financieel gezonder worden, door verhoging van de financiële buffers enerzijds en weigeren van leningen aan burgers en bedrijven anderzijds. Nieuwe diensten voor de klant schieten erbij in, zeker vergeleken met het buitenland.