Het product met als risicodrager Ace, wordt door teuwenSchouten omschreven als “een aanvullende zorgverzekering waarmee zorgbehoevende klanten diensten of hulpmiddelen kunnen inkopen of matelzorgers beter kunnen faciliteren”