De zorg wordt duurder, het pensioen lager, en de woningmarkt zit op slot. Kansen te over voor marktpartijen om innovatieve oplossingen te verzinnen. TeuwenSchouten ontwikkelende de Langer Thuis Verzekering. Een flexibel financieringsinstrument waarmee zorgbehoevende verzekerden diensten of hulpmiddelen kunnen inkopen of waarmee zij mantelzorgsters beter kunnen faciliteren.. hierdoor kan iemand langer thuis blijven wonen.