Categories for Am plus

De zorgmarkt verandert.

De rol van de adviseur verandert, en daarmee zijn marketingaanpak. Denken vanuit de nieuwe rol is denken als een adviseur. Dat én de veranderende marktomgeving vragen om een gerichte marketingaanpak. Een aantal adviseurs is van de markt verdwenen, anderen voegen zich samen en nieuwe vormen dienen zich voorzichtig aan. Een ontwikkeling die zich langzaam voltrekt waardoor het nog de nodige tijd zal duren tot de balans hervonden is.

Toekomstsparen, wie z’n zorg?

De zorg wordt duurder, het pensioen lager, en de woningmarkt zit op slot. Kansen te over voor marktpartijen om innovatieve oplossingen te verzinnen. TeuwenSchouten ontwikkelende de Langer Thuis Verzekering. Een flexibel financieringsinstrument waarmee zorgbehoevende verzekerden diensten of hulpmiddelen kunnen inkopen of waarmee zij mantelzorgsters beter kunnen faciliteren.. hierdoor kan iemand langer thuis blijven wonen.